Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Τμήμα Πληροφορικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

H Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του ΟΠΑ

Home

Η Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του ΟΠΑ αναπτύσσει αλγορίθμους, μοντέλα και συστήματα που επιτρέπουν στoυς υπολογιστές να επεξεργάζονται και να παράγουν κείμενα φυσικής γλώσσας.

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας περιλαμβάνουν:
  • συστήματα ερωταποκρίσεων φυσικής γλώσσας για βάσεις δεδομένων, οντολογίες, συλλογές εγγράφων και τον Παγκόσμιο Ιστό,
  • παραγωγή κειμένων από βάσεις δεδομένων και οντολογίες, ιδιαίτερα οντολογίες του Σημασιολογικού Ιστού,
  • κατάταξη κειμένων, συμπεριλαμβανομένης της διήθησης ανεπιθύμητου περιεχομένου,
  • εξαγωγή πληροφοριών και εξόρυξη γνώμης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης συναισθήματος,
  • εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας για τα Ελληνικά, για παράδειγμα εργαλεία επισημείωσης μερών του λόγου και αναγνώρισης ονομάτων οντοτήτων,
  • μηχανική μάθηση στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ιδιαίτερα deep learning.

Η ομάδα είναι μέρος του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ομάδα συνδιοργάνωσε το 12th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2009) και τους διαγωνισμούς Large Scale Hierarchical Text Classification (το LSHTC3 ήταν το ECML/PKDD 2012 Discovery Challenge), BioASQ και SemEval task on Aspect-Based Sentiment Analysis.

Οι Βαγγέλης Πτερνέας και Γιώργος Καρακατσιώτης, μέλη της ομάδας, κέρδισαν την πρώτη θέση του interoperability challenge του Imagine Cup 2011 της Microsoft. Το σύστημά τους, το Touring Machine (βίντεο), χρησιμοποιεί τη μηχανή παραγωγής κειμένων NaturalOWL, που διατίθεται ελεύθερα.

Προτεινόμενες πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες.