Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Τμήμα Πληροφορικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά έργα

 • "LLM Mediators - Exploring LLM-based Mediators in Online Discussions. Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ερευνητική Μονάδα "Αρχιμήδης" του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" (2024-25).
 • "Παραγωγική συλλογιστική σε φυσική γλώσσα" ("Deductive reasoning in natural language"). Ερευνητικό έργο χρηματοδοτούμενο από την Ερευνητική Μονάδα "Αρχιμήδης" του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" (2023-27).
 • "Βαθιά μάθηση για πολύγλωσσα συστήματα προφορικών διαλόγων πολλαπλών περιοχών εφαρμογών σε τηλεφωνικά κέντρα" ("Deep learning for multilingual cross-domain spoken dialog systems in call centers"). Πρόγραμμα Βιομηχανικών Διδακτορικών, χρηματοδοτούμενο από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και το ΟΠΑ (2023-27).
 • "Studying toxicity classifiers". Έργο ερευνητικής υποστήριξης άνευ όρων χρηματοδοτούμενο από την Google (2022-23).
 • "Δημιουργία αποθετηρίου του ΟΠΑ στην υποδομή CLARIN:EL". Υπεργολαβία του Ε.Κ. "Αθηνά" στο έργο "Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ" (2021).
 • "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και επικύρωση των υποσυστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και εκπαίδευση των μοντέλων και αλγορίθμων". Υπεργολαβία στο εθνικό έργο Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ (β' κύκλου) "IntelPact - Καινοτομική προσέγγιση στη διαχείριση και παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων" της εταιρείας Cognitiv+ (2020-22).
 • "ConvAI - Context-aware abusive language detection in online conversations". Έργο ερευνητικής υποστήριξης άνευ όρων χρηματοδοτούμενο από την Google (2018-19).
 • "BioQA - Biomedical Question Answering". Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Έρευνας του ΟΠΑ (2014-15).
 • BioASQ: "A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering". Ευρωπαϊκό έργο FP7 ICT (2012-14).
 • "Μια προσέγγιση γραμμικού προγραμματισμού στην παραγωγή περιλήψεων από πολλαπλά έγγραφα και την παραγωγή φυσικής γλώσσας από οντολογίες". Έργο του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του ΟΠΑ (2011-12).
 • "Αλληλεπίδραση μέσω φυσικής γλώσσας με οντολογίες του Σημασιολογικού Ιστού". Εθνικό έργο Ηράκλειτος-ΙΙ (2010-13).
 • INDIGO: "Interaction with personality and dialogue enabled Robots". Ευρωπαϊκό έργο FP6 IST (2007-2010). Δείτε σε βίντεο ένα ρομπότ του INDIGO εν δράσει.
 • Ξένιος: Επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ μέσω επεξεργασίας φωνής, παραγωγής φυσικής γλώσσας και υπολογιστικής όρασης. Εθνικό έργο της "Κοινωνίας της Πληροφορίας" (2006-07). Δείτε σε βίντεο πώς η τεχνολογία παραγωγής φυσικής γλώσσας του έργου επιδείχθηκε και σε ένα εικονικό μουσείο.
 • "Συνδυασμένη έρευνα στους τομείς της ανάκτησης πληροφοριών, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και μοντελοποίησης χρηστών με στόχο την ανάπτυξη εξελιγμένων μηχανών αναζήτησης για συλλογές εγγράφων". Εθνικό έργο ΠΕΝΕΔ (2006-2008).