Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Τμήμα Πληροφορικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικοινωνία

Loading...

Η ομάδα είναι μέρος του Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφοριών, που βρίσκεται στον 4ο όροφο της πτέρυγας Αντωνιάδου του κεντρικού κτιρίου του ΟΠΑ. Είναι ευκολότερο να μπείτε απο την οδό Αντωνιάδου και να περπατήσετε λίγα μέτρα μέχρι να δείτε τους ανελκυστήρες δεξιά σας. Το εργαστήριο είναι στο τέλος του διαδρόμου του 4ου ορόφου.

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησιών 76, 104 34 Αθήνα.

Τηλέφωνο: +30-210-8226103

Τηλεομοιοτυπία (fax): +30-210-8226103

Ιστός: http://nlp.cs.aueb.gr/index_gr.html