Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας

Τμήμα Πληροφορικής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επικοινωνία

Η ομάδα υπάγεται στο Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών, που βρίσκεται στον 4ο όροφο του κτιρίου της οδού Τροίας (Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, βλ. χάρτη).

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησιών 76, 104 34 Αθήνα.

Ιστός: http://nlp.cs.aueb.gr/index_gr.html